Beschreibung
Nylon ultra flexibel, verstärkt mit FiberGlas.
TECHNOLOGÍEN SWEISS